Apel Policji do pieszych i rowerzystów

Wraz z nastaniem jesieni gwałtownym zmianom ulegają codzienne warunki atmosferyczne, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych i rowerzystów. W takich warunkach bardzo często kierowca dostrzega pieszego lub rowerzystę w ostatniej chwili. Aby zminimalizować liczbę wypadków zachodniopomorscy policjanci prowadzą działania, podczas których zachęcają pieszych i rowerzystów do korzystania z elementów odblaskowych. Pamiętać bowiem należy, że po zapadnięciu zmroku osoba ubrana na ciemno, bez odblasku staje się niemal niewidoczna dla kierowców nadjeżdżających pojazdów. Dlatego tak ważne jest, aby korzystając z drogi po zmierzchu mieć na sobie widoczne dla innych uczestników ruchu elementy odblaskowe. Pamiętać należy także o tym, że zgodnie z przepisami kodeksu drogowego pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących

  Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie
mł.insp.mgr.inż Grzegorz Sudakow