Środki na działalność gospodarczą i nie tylko. Zapraszamy na spotkanie w Dygowie

Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie zaprasza na indywidualne i bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Spotkanie odbędzie się 13 kwietnia w godzinach od 10:00 do 13:00 w Urzędzie Gminy Dygowo w sali USC. Na spotkanie w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego zapraszamy osoby fizyczne, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Gminy Dygowo. Podczas spotkań w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych będzie można otrzymać informację m.in. o:
·        środkach na otwarcie działalności gospodarczej,
·        dotacjach i pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
·        finansowaniu kursów i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
·        zasadach pozyskania dofinansowania,
·        aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków,
·        wsparciu z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020
Konsultant wskaże, jakie projekty są realizowane, doradzi gdzie szukać informacji i możliwości skorzystania ze szkoleń, kursów, dotacji  i innych form wsparcia.