Niedziela Palmowa w Parafii Dygowo

Dziś Niedziela Palmowa będąca pamiątką radosnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Według Ewangelii zgromadzone tam wówczas tłumy rzucały na drogę gałązki palmowe wołając: "Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie". W kościołach parafii zostały poświęcone palmy przyniesione przez wiernych. Nagrodzono najciekawsze dzieła palmowe wykonane przez dzieci i dorosłych. Niedziela Palmowa to początek Wielkiego Tygodnia. W czasie każdej mszy czytano z podziałem na role Ewangelię Męki Pańskiej według Świętego  Mateusza. W Niedzielę Palmową obowiązujący jest  czerwony kolor szat liturgicznych. Na zakładce Parafii Dygowo dostępna jest fotogaleria.