Konkurs „Zabytkowa Maszyna Rolnicza”

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach organizuje konkurs pn.  „Zabytkowa Maszyna Rolnicza”. Celem konkursu jest wybór Zabytkowej Maszyny Rolniczej wyróżniającej się oryginalnością konstrukcji i najlepszym zachowanym stanem technicznym, popularyzacja idei odnawiania oraz kolekcjonowania starych maszyn i urządzeń rolniczych oraz promowanie działań przyczyniających się do zachowywania dziedzictwa kulturowego zabytkowej mechanizacji rolnictwa. Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać w terminie do 31.07.2017 r., na załączonej Karcie zgłoszenia. Szczegóły konkursu dostępne są w Regulaminie.