Działki na sprzedaż w Czerninie

Na sprzedaż 2 z czterech sąsiadujących ze sobą działek, położone w miejscowości Czernin około 8 km od Kołobrzegu w bardzo atrakcyjnej cenie 45 zł za 1 m2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną z dopuszczeniem budynków garażowo-gospodarczych.  Działki są częściowo ogrodzone ich powierzchnie to odpowiednio:
1190 m2- sprzedana
908 m2 - sprzedana
Nr 462 - 1204 m2 – do sprzedania
Nr 461 -  1352 m2 - do sprzedania
Warunki zabudowy i zagospodarowania działek:
- budynek dwukondygnacyjny z dopuszczeniem poddasza użytkowego jako trzeciej kondygnacji o łącznej wysokości do 12,5 m od poziomu terenu do kalenicy,
- dopuszczalna wielkość powierzchni zabudowy do 30% powierzchni całkowitej,
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna to 50% powierzchni całkowitej działki budowlanej,
W pasie drogi: woda, kanalizacja i prąd.
Tel. kontaktowy:   661 662 631