Koparki nad rozlewiskiem

Rozległa zastoisko wody przy drodze wojewódzkiej nr 163 na wysokości wjazdu do obiektu PGNiG  zyskało już rozgłos w mediach i aprobatę wszelkiego  ptactwa na siedlisko. Niemniej sprawa jest bardzo poważna. Od 4 do 24 października według pomiarów Zarządu Dróg Wojewódzkich  przybyło milion dwieście tysięcy litrów wody.  Woda jest spiętrzona o 60 cm w stosunku do lustra wody po drugiej stronie drogi. Droga to nie wał przeciwpowodziowy, więc ZDW rozpoczęło dwa dni temu prace zmierzające do usunięcia problemu. Ekipa budowlana prowadzi prace ciężkim sprzętem  od strony lasu, Parsęty, aby zlokalizować niedrożny odcinek odpływu. W kosztach partycypować będzie kilka podmiotów w tym Gmina Dygowo.
Autor zdjęć Marek Kawęcki
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.