Parsęta w Bardach powyżej stanu alarmowego

Długotrwałe opady deszczu spowodowały podwyższenie stanu wody na Parsęcie. W wielu miejscach na terenie gminy Dygowo woda wystąpiła z koryta tworząc rozległe rozlewiska.  Urządzenia pomiarowe na wodowskazie w  Bardach wykazują przekroczenie stanu alarmowego o 13 centymetrów. W tym miejscu próg ostrzegawczy wynosi 360 cm , a alarmowy 400 cm. Aktualnie stan wody utrzymuje się , nie ma tendencji wzrostowej. Poniżej film obrazujący sytuację na Parsęcie we Wrzosowie, Bardach i Pustarach.