Uwaga! Informacja GOPS w Dygowie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZEJ W DYGOWIE INFORMUJE, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚC UZYSKANIA SKIEROWANIA DO ODBIORU POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD).
KRYTERIUM DO UZYSKANIA SKIEROWANIA WYNOSI :
- DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJACEJ 1268,00 ZŁ
- DLA OSOBY W RODZINIE 1028,00 ZŁ
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O ZGŁOSZENIE SIĘ DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DYGOWIE, POKÓJ NR 1, W DNI ROBOCZE W GODZ.
7.00 – 15.00.