Zapisy dzieci na zabawę mikołajkową

Urząd Gminy Dygowo informuje, że w świetlicach gminnych: Dygowo, Gąskowo, Bardy, Czernin, Dębogard, Pustary, Piotrowice, Jazy, Wrzosowo, Świelubie, trwają zapisy dzieci w wieku 6-15 lat, które  chcą uczestniczyć w zabawie mikołajkowej w Dygowie w ramach grupy zorganizowanej. Uczestnicy  wyjazdu proszeni są o dostarczenie opiekunowi świetlicy zgody rodzica lub  opiekuna prawnego na wyjazd. Formularze do pobrania w świetlicach. W miejscowościach w których nie ma świetlic chętni mogą  zgłaszać się do opiekunów świetlic w miejscowościach najbliższych terytorialnie lub bezpośrednio do sołtysa. Termin zapisów do dnia 27 listopada. Informacje pod numerem telefonu Urzędu Gminy Dygowo 94 354 89 96.