Rolnicy gminy Dygowo zawiążą spółkę wodną ?

W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyło się w dniu wczorajszym spotkanie zarządu Rady Powiatowej Powiatu Kołobrzeg , Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z rolnikami gminy Dygowo. Zebranie prowadził przewodniczący rady Lech Bany. Obecni byli przedstawiciele  ARiMR, KOWR i KRUS. Na pierwszej części zebrania obecni byli także przedstawiciele Gminy Dygowo - wójt Grzegorz Starczyk i sekretarz Dorota Gruchała. Gmina wyszła naprzeciw  inicjatywie rolników gminnych ,którzy rozważają powołanie nowego podmiotu  tzw. spółki wodnej i przedstawiła prawne aspekty utworzenia i funkcjonowania spółki. Sekretarz gminy omówiła jak funkcjonuje już istniejąca tego typu organizacja w Trzebiatowie. Wójt  zapewnił ,że w przypadku powstania spółki Gmina udzieli jej wszelkiego merytorycznego wsparcia , lecz z powodów formalnych nie może być udziałowcem.
Tegoroczna deszczowa aura uwidoczniła jak duże są potrzeby w zakresie remontów, konserwacji i nowych inwestycji w  melioracji.  Dobrowolne zrzeszenie rolników ,którzy w oparciu o składki i  dotacje mogliby częściowo zaradzić najpilniejszym potrzebom gospodarki wodnej ,jednak ze względu na milionowe koszty przedsięwzięcia nie będzie to skuteczne działanie. Jak podkreślają sami rolnicy ,niezbędna są zmiany systemowe w ustawach i wsparcie rządowe.