Uwaga Rolnicy !

Powstała grupa inicjatywna do powołania Gminnej Spółki Wodnej Dygowo.Wszystkich zainteresowani przystąpieniem do Spółki, zapraszamy 15 stycznia 2018 r. na godzinę 11. do sali wiejskiej w Dygowie na ulicy Ogrodowej, na kolejne spotkanie organizacyjne. Na stronie internetowej www.dygowo.pl oraz poniżej artykułu,  znajduje się projekt statutu Gminnej Spółki Wodnej Dygowo oraz wzór deklaracji przystąpienia do spółki. Do deklaracji należy załączyć wykaz działek (nr działki i obręb ewidencyjny) będących we władaniu deklarującego przystąpienie do Spółki. Dodatkowych informacji udziela Dorota Gruchała - Sekretarz Gminy Dygowo tel. 608 516 283.
Projekt statutu spółki
Deklaracja