Uwaga Mieszkańcy Gminy Dygowo !

W związku z licznymi zgłoszeniami pracowników Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o. o. w Kołobrzegu, o braku dostępu lub utrudnionym dostępie do pojemników na odpady, Urząd Gminy Dygowo zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy o wystawianie pojemników w miejsca łatwo dostępne i widoczne dla pracowników MZZDiOŚ Sp. z o. o. w Kołobrzegu w dni odbioru odpadów.