Pomóżmy poszkodowanym przez pożar !

Wójt Gminy Dygowo, apeluje o udzielenie pomocy rodzinom poszkodowanym w wyniku pożaru, który miał miejsce 21 lutego br., w budynku mieszkalnym w Dygowie na ulicy Główna 1.Pożar, który rozpoczął się na poddaszu, zniszczył konstrukcję i poszycie dachowe, a prowadzona akcja gaśnicza spowodowała zalanie dorobku życiowego mieszkańców.
W jednej chwili kilkanaście osób zostało pozbawionych możliwości zamieszkiwania swoich lokali. Dlatego gorąco apeluję i proszę wszystkich, którzy chcą i mają możliwość o udzielenie pomocy poszkodowanym w pożarze.
Pomoc finansową, która zostanie skierowana na remont budynku, można przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy:
Gmina Dygowo
ul. Kolejowa 1
78-113 Dygowo
Bank Spółdzielczy Białogard oddział Dygowo numer:
   93 8562 0007 0040 0291 2000 0510
„Pomoc dla poszkodowanych w pożarze w Dygowie”
Osoba do kontaktu – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Wioleta Dzwolak
telefon: 94 358 44 69 lub 734 708 052