Druhowie MDP z Gminy Dygowo na podium turnieju w Gościnie

Miejski Dom Kultury w Gościnie był miejscem powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Gminę Dygowo reprezentowali Grzegorz Głogowski, Kacper Tekiel i Michał Kaliniuk. Uczestnicy turnieju mieli  do rozwiązania testy , po czym trzech najlepszych uczniów z każdej grupy odpowiadało na pytania komisji. Suma punktów z obu części utworzyła klasyfikację turnieju. W grupie szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął Grzegorz Głogowski ze Stojkowa. Premią za wygraną będzie udział w turnieju wojewódzkim w Płotach 28 kwietnia.  W grupie szkół  gimnazjalnych drugie miejsce zajął Kacper Tekiel  z Dygowa, natomiast w grupie szkół ponadgimnazjalnych również drugie miejsce zajął Michał Kaliniuk z Czernina. Cała trójka reprezentantów Gminy Dygowo jest członkami  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Organizatorem turnieju był Zarząd Powiatowy OSP , Zarząd Gminny  OSP z Gościna. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe oraz Miasto Gościno.
Autor zdjęć DK Gościno