Pomiary hałasu komunikacyjnego w Dygowie

W Dygowie przy ulicy Kolejowej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykonuje pomiary monitoringowe hałasu komunikacyjnego. Pomiary są robione co 5 lat i są wykorzystywane do sporządzenia tak zwanych map akustycznych. Pomiary  pozwalają na wyznaczenie obszarów o ponadnormatywnym poziomie hałasu, na których należy skoncentrować działanie naprawcze. Pomiary hałasu przemysłowego prowadzone są w ramach działań kontrolnych Wydziału Inspekcji WIOŚ w Szczecinie.