Wielkie Sprzątanie Parsęty

Po raz trzynasty firma Troton, Klub Gaja i Porozumienie dla Parsęty zorganizowało Wielkie Sprzątanie Parsęty. Tradycyjnie akcja odbyła się na parkingu przy moście na Parsęcie w Pustarach. Gminę Dygowo reprezentowała liczna grupa dzieci i młodzieży z opiekunami. Zbieranie śmieci wzdłuż brzegów rzeki to realny efekt oczyszczania środowiska  , praktyczna lekcja ekologii oraz piknik. Organizatorzy tradycyjnie przyznali  statuetkę „Przyjaciela Parsęty”. W tym roku otrzymała ją Społeczna Straż Rybacka z koła PZW nr 90  w Drzonowie. Jak zwykle imprezie towarzyszyły występy artystyczne , zorganizowano stoiska z atrakcjami dla dzieci , Bractwo Kurkowe strzelało z armaty, a strażacy z Gościna i Portowa Ochotnicza Straż Pożarna Tryton wozili chętnych łodziami po rzece. Fundacja Ogon do góry promowała i instruowała jak praktycznie wykonać budkę dla kota. Dla wszystkich dostępny był grill i napoje.
Autor zdjęć Marek Kawęcki