Uwaga! Zbiórka zużytego sprzętu elektycznego i elektronicznego

Urząd Gminy Dygowo informuje, że w dniu 25 czerwca w godzinach 7:00 - 15:00 zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miejscowości Dygowo na placu za torami. Przypominamy! Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać do jakichkolwiek pojemników przeznaczonych do sortowanych lub mieszanych odpadów.  Sprzęt elektryczny jest bogatym źródłem surowców nadających się do powtórnego użycia ale jest jednocześnie odpadem niebezpiecznym zawierającym znaczne ilości ołowiu, rtęci, kadmu i chromu, Przedostanie się tych pierwiastków do wód gruntowych, stanowi zagrożenie dla środowiska,