Urzędy Gminy w Dygowie o ich oszacowanie  przez komisję.  W skład komisji wchodzą  przedstawiciele Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego , Izby Rolniczej i Urzędu Gminy Dygowo. Złożenie wniosku przez rolnika i oszacowanie strat przez komisję będzie podstawa do udzielenia pomocy publicznej o której zadecyduje rząd. Formy takiej pomocy to np. niskoprocentowy kredyt przyznawany na preferencyjnych warunkach, odroczenie składek KRUS ,czy rozłożenie na raty zobowiązań płatniczych wynikających z umów sprzedaży lub dzierżawy gruntów Skarbu Państwa.
Monitoringiem suszy w rolnictwie zajmuje się Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG)w Puławach. Aktualna mapa suszy w Polsce opublikowana przez IUNG dostępna tutaj.
Autor zdjęć Marek Kawęcki