Kościół w Czerninie otrzyma nowe instalacje

W dniu wczorajszym ks. proboszcz parafii Dygowo Piotr Niedźwiadek podpisał w Urzędzie Marszałkowskim - wydziale zamiejscowym w Koszalinie ,umowę o dofinansowanie remontu instalacji elektrycznej i montaż instalacji przeciwpożarowej w kościele filialnym w Czernienie. Całkowity koszt zadania to 59.912,84 złotych. Dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego wyniesie 20.000 złotych. Jest to program na realizację zadań  z mniejszym zakresem prac. Dlatego tez z istniejącej kompleksowej dokumentacji projektowej remontu kościoła w Czerninie ,wybrano remont instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej. Parafia w Dygowie corocznie aplikuje o pozyskanie środków z tego programu. We wcześniejszych latach udało się pozyskać środki na remont drzwi zewnętrznych i wewnętrznych kościoła w Dygowie oraz na renowację i konserwację ambony i ołtarza kościoła w Czernienie.Drukuj