Rejon Dystrybucji Kołobrzeg informuje o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej w dniu 12 września 2018 r. (środa) 
od godz. 09:00 do godz. 17:00 odbiorców zamieszkałych w m. Gąskowo Kol. II Budynki od numeru 1 do numeru 14; Działki numer: 40/3, 41/3, 18/2, 18/14, 24/5, 24/6, 16/10, 16/11, 4/3, 24/7.
od godz. 09:30 do godz. 13:00 odbiorców zamieszkałych w m. Gąskowo (pozostała część Gąskowa niezwiązana z odbiorcami powyżej), Stojkowo, Lisia Góra