Obraz Wniebowstąpienia Pańskiego wrócił do kościoła w Dygowie

Do kościoła parafialnego w Dygowie powrócił na ołtarz obraz przedstawiający Wniebowstąpienie Pańskie.  Przez blisko rok malowidło było poddawane gruntownej renowacji w pracowni konserwatorskiej w Toruniu. Proboszcz zakładał ,że obraz będzie zawieszony na bocznej ścianie w prezbiterium nad wejściem do dawnej zakrystii, jednakże efekt restauracji jest niespodziewany. Dzieło nieznanego malarza odzyskało pierwotny kolor, wyrazistość postaci oraz zniknęły zamalowane warstwy i połysk . Także osiemnastowieczny obraz pozostanie na dawnym miejscu. Tryptyk będzie eksponowany w innym miejscu.
Autor zdjęć Marek Kawęcki

Drukuj