Ranking zamożności gmin został opublikowany w Piśmie Samorządu Terytorialnego Wspólnota na podstawie danych GUS za rok 2018. Gmina Dygowo zajmuje w rankingu 334 miejsce na 1537 gmin wiejskich z dochodem na głowę mieszkańca 3252,90 złotych.  Za rok 2017 Gmina Dygowo zajmowała 55 miejsce w Polsce (4469,14 złotych). Tak duży spadek ( 279 miejsc) wynika z utraty dochodów  z podatków od operatorów farm wiatrowych.

Szczegółowy Ranking Wspólnoty (Gmina Dygowo strona 57)