Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Edward Dajczak wydał zarządzenie dotyczące sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach. Najważniejsze z nich to:

od 26 marca br. do 11 kwietnia br., celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego będzie się odbywało bez obecności wiernych świeckich przy zamkniętych drzwiach kościołów.

Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. została prolongowana i rozszerzono jej zakres na wszystkich wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz inne osoby przebywające na terenie diecezji, i obowiązuje aż do odwołania.

Nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w zwyczajnej formie.(...) Korzystanie z Komunii duchowej, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.

W parafii Dygowo wszystkie intencje mszalne będą odprawiane tak jak zostały ustalone. Intencjodawcy w tym czasie uczestniczą we Mszy św. przez media i komunię św. przyjmują duchowo.

Pełny tekst zarządzenia biskupa diecezjalnego na zakładce parafii Dygowo.