Od poniedziałku msze święte z udziałem wiernych , ale z ograniczeniami

Od poniedziałku msze święte z udziałem wiernych , ale z ograniczeniami

Zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa zdrowia, od poniedziałku tj. 20.04.2020 r.  w parafii Dygowo zostaje przywrócona możliwość uczestniczenia wiernych we Mszy św. w dzień powszedni i w niedzielę. Po przeliczeniu powierzani kościoła parafialnego, może jednocześnie we Mszy św. uczestniczyć 31 osób. Msze św. w dni powszednie są odprawiane o godz. 18.00. Z uwagi na okoliczności, Msza św. w sobotę o godzinie 18.00, będzie odprawiana już z formularza Mszy św. niedzielnej. Msze w niedzielę będą odprawiane w Dygowie o godz. 8.00 i godz. 12.30. Także zostaje przywrócony porządek odprawiania Mszy św. niedzielę  w kościołach pomocniczych w Czerninie o godz. 9.30  i Świelubiu o godz. 11.00. Uwzględniając rozporządzenie, może w tych mszach wziąć udział 10 osób. W  skład uczestników nie wlicza się kapłana i usługujących w nabożeństwie tj. m.in. ministrantów, lektorów, szafarzy. Jest obowiązek używania w kościele masek i temu podobnych.


Drukuj