Przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie jest na finiszu. W minionym tygodniu wykonawca ułożył ostatnia warstwę mieszanki bitumicznej. Droga została udostępniona dla ruchu. Przy wjazdach  na osiedle strony ulicy Kołobrzeskiej i Barcińskiej zostały ustawione znaki  informacyjne D-40 „strefa zamieszkania”.

Co to w praktyce oznacza?

Zasadnicza zasada obowiązującą w takiej strefie to bezwzględne pierwszeństwo pieszych w każdej sytuacji. Oczywiście nie zwalnia to pieszego z obowiązku zachowania ostrożności, jednak na  kierującym pojazdem spoczywa obowiązek zachowania wzmożonej czujności. Ewentualna  kolizja z udziałem pieszego i pojazdu oznacza winę kierowcy.

Maksymalna prędkość pojazdów "strefie zamieszkania" to  20 km/h.

W strefie obowiązują wszystkie przepisy ruchu drogowego i za  ich złamanie, można zostać ukaranym mandatem. Wszystkie skrzyżowania są równorzędne i o pierwszeństwie decyduje zasada „prawej ręki”.

Pozostaje jeszcze temat parkowanie w strefie. W strefie zamieszkania wolno parkować wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.  Takie miejsca nie zostały jeszcze wyznaczone.

Opuszczający ulicę Diamentową i są nformowani znakiem D-41 o końcu„ strefy zamieszkania”.

ulica-diamentowa-dygowo

ulica-diamentowa-dygowo

ulica-diamentowa-dygowo