Najnowsze Zarządzenie Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny w czasie pandemii, określa zasady sprawowania posługi duszpasterskiej w Dniu Wszystkich Świętych i i Dniu Zadusznym.

Czytamy:

a. W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą oktawę uroczystości (proszę przypomnieć o możliwości uzyskania odpustu).

b. Wobec ograniczeń sanitarnych dotyczących liczby osób mogących uczestniczyć w zgromadzeniach publicznych, należy zrezygnować z uroczystości na cmentarzach w dniu 1 listopada, a zamiast tego zaprosić wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu dnia w świątyniach. Zamiast jednej tradycyjnej procesji można zaproponować nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach listopada (...). Można też zwiększyć liczbę odprawianych Mszy św. w kościołach.