Kolejne inwestycje za prawie 10 mln złotych w gminie Dygowo

Kolejne inwestycje za prawie 10 mln złotych w gminie Dygowo

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do samorządów województwa zachodniopomorskiego trafi 1 041 695 766 zł bezzwrotnego dofinansowania.

Gmina Dygowo otrzyma:

4 465 000 zł na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulic Zielonej, Brzozowej, Dębowej, Lipowej w Dygowie.

2 850 000 zł na rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach którego między innymi zakupione zostaną pojemniki na poszczególne frakcje odpadów.

Ponadto z kwoty 4 750 000 zł , którą otrzyma Powiat Kołobrzeski część przeznaczona będzie na przebudowę ulicy Głównej w Dygowie (droga powiatowa) ,w ramach której wykonana zostanie między innymi nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni, ciąg rowerowo-pieszy, oświetlenie, renowacja zieleni.


Drukuj