Gmina Dygowo przypomina ,że 30 czerwca 2022 roku  upływa termin zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: https://ceeb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Dygowo ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo (wniosek dostępny pod adresem  https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.”