Image

 

 

 

Druga sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

Akty wandalizmu na Placu Pokoleń. Stanowcza reakcja Gminy Dygowo

Zaproszenie na Dzień Dziecka

 • „Bazylika Mariacka w Kołobrzegu”- wieczór autorski Roberta Dziemby

  11 grudnia w Bazylice Kołobrzeskiej odbyło się spotkanie z doktorem Robertem Dziembą, autorem książki pt. "Bazylika Mariacka w Kołobrzegu. Świadek ośmiu wieków historii miasta". Patronat nad projektem sprawował Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski. Zarząd Powiatu Kołobrzeskiego zdecydował o zakupie puli egzemplarzy książki ,które zostały rozdane bezpłatnie mieszkańcom miasta podczas wieczoru autorskiego.

  Zapowiadając ukazanie się publikacji ,tak o książce pisał sam autor :

  Książka „Bazylika Mariacka w Kołobrzegu. Świadek ośmiu wieków historii miasta”, nie jest jedynie rozwinięciem znanych i nieznanych faktów z dziejów kościoła mariackiego. Porządkuje sprawy do tej pory omawiane, ale także te pomijane, ze względu na zbytnią szczegółowość. 700 lat temu miała być tam odprawiona pierwsza msza święta, jednakże źródła, na które powołuje się część historyków, jak się okazało po ich fachowym tłumaczeniu, tego nie potwierdzają. Jednakże 700 lat temu zakończono pierwszą fazę budowy. Tak zaczęła się trwająca dwa wieki budowlana historia. A potem, rozpoczęła się nowa, związana z utrzymaniem dobrej kondycji technicznej budowli. Po okresie wojen przyszedł czas odbudowy, a po kolejnej, II wojnie, odbudowa doszczętnie zniszczonego kościoła trwała wiele lat. Ale kołobrzeska bazylika to także dzieła sztuki i rody je fundujące. To historia ludzi z tą świątynią związanych. I właśnie o tym także jest ta książka. Kościół to ludzie i miasto w którym wznieśli swoją świątynię. Stała się ona jego symbolem i ich dumą. I tak jest już od siedmiu stuleci.

  Wieczór autorski Roberta Dziemby.

  Fotografia 1 ks.dr Andrzej Pawłowski - Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu

  Fotografia 2 Tomasz Tamborski - Starosta Kołobrzeski

  Fotografie 3-9 dr Robert Dziemba

 • Obraz „Trzej Mnisi” przekazany Bazylice Kołobrzeskiej

  Nieco ponad 520 lat temu dla kościoła Marii Manny wykonano obraz ze sceną "Stygmatyzacji św. Franciszka". W 1741 roku dzieło zostało przemalowane i tak obraz znany pod nazwą "Trzej Mnisi" przetrwał do 1931 roku, gdy ponownie poddano go restauracji. Podczas walk o miasto w marcu 1945 roku zaginął. Z dziełem związana była legenda dotycząca budowy bazyliki, którą sfinansować ze zbiórek mieli właśnie trzej mnisi (przeczytaj). Dziś jest to jedna z najstarszych legend dotyczących historii miasta nad Parsętą. Legenda przetrwała, ale związane z nią dzieło sztuki nie. I to właśnie dlatego Fundacja Historia Kołobrzegu postanowiła odtworzyć obraz. Inicjatywę poparł proboszcz Parafii Mariackiej - ks. dr Andrzej Pawłowski, a finansowanie zapewniło miasto. W projekt zaangażowała się Ilona Grędas-Wójtowicz, zastępca prezydenta miasta ds. społecznych, a patronat nad projektem objęła prezydent Anna Mieczkowska.

  Działania związane z wykonaniem samego obrazu prowadził Robert Dziemba, prezes Fundacji Historia Kołobrzegu, odpowiadając za kwestie ikonograficzne. Namalowania dzieła podjął się Dariusz "Dariuss" Kaleta, znany kołobrzeski artysta i kierownik Galerii Sztuki Współczesnej im. Adeli i Jerzego Ściesińskich. Jak mówi, prace trwały 1,5 miesiąca i były dość skomplikowane, dlatego, że nie była znana kolorystyka oryginalnego dzieła, co więcej, na jedynej znanej ilustracji obraz był w słabej kondycji technicznej. Prace jednak udało się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. Dziś obraz został przekazany do bazyliki. Będzie prezentowany na zachodniej ścianie wewnętrznej nawy południowej (przy wieży).

  Informacja: MiastoKołobrzeg.pl