„Bazylika Mariacka w Kołobrzegu”- wieczór autorski Roberta Dziemby

„Bazylika Mariacka w Kołobrzegu”- wieczór autorski  Roberta Dziemby

11 grudnia w Bazylice Kołobrzeskiej odbyło się spotkanie z doktorem Robertem Dziembą, autorem książki pt. "Bazylika Mariacka w Kołobrzegu. Świadek ośmiu wieków historii miasta". Patronat nad projektem sprawował Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski. Zarząd Powiatu Kołobrzeskiego zdecydował o zakupie puli egzemplarzy książki ,które zostały rozdane bezpłatnie mieszkańcom miasta podczas wieczoru autorskiego.

Zapowiadając ukazanie się publikacji ,tak o książce pisał sam autor :

Książka „Bazylika Mariacka w Kołobrzegu. Świadek ośmiu wieków historii miasta”, nie jest jedynie rozwinięciem znanych i nieznanych faktów z dziejów kościoła mariackiego. Porządkuje sprawy do tej pory omawiane, ale także te pomijane, ze względu na zbytnią szczegółowość. 700 lat temu miała być tam odprawiona pierwsza msza święta, jednakże źródła, na które powołuje się część historyków, jak się okazało po ich fachowym tłumaczeniu, tego nie potwierdzają. Jednakże 700 lat temu zakończono pierwszą fazę budowy. Tak zaczęła się trwająca dwa wieki budowlana historia. A potem, rozpoczęła się nowa, związana z utrzymaniem dobrej kondycji technicznej budowli. Po okresie wojen przyszedł czas odbudowy, a po kolejnej, II wojnie, odbudowa doszczętnie zniszczonego kościoła trwała wiele lat. Ale kołobrzeska bazylika to także dzieła sztuki i rody je fundujące. To historia ludzi z tą świątynią związanych. I właśnie o tym także jest ta książka. Kościół to ludzie i miasto w którym wznieśli swoją świątynię. Stała się ona jego symbolem i ich dumą. I tak jest już od siedmiu stuleci.

Wieczór autorski Roberta Dziemby.

Fotografia 1 ks.dr Andrzej Pawłowski - Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu

Fotografia 2 Tomasz Tamborski - Starosta Kołobrzeski

Fotografie 3-9 dr Robert Dziemba


Drukuj