Obraz „Trzej Mnisi” przekazany Bazylice Kołobrzeskiej

Obraz „Trzej Mnisi” przekazany Bazylice Kołobrzeskiej

Nieco ponad 520 lat temu dla kościoła Marii Manny wykonano obraz ze sceną "Stygmatyzacji św. Franciszka". W 1741 roku dzieło zostało przemalowane i tak obraz znany pod nazwą "Trzej Mnisi" przetrwał do 1931 roku, gdy ponownie poddano go restauracji. Podczas walk o miasto w marcu 1945 roku zaginął. Z dziełem związana była legenda dotycząca budowy bazyliki, którą sfinansować ze zbiórek mieli właśnie trzej mnisi (przeczytaj). Dziś jest to jedna z najstarszych legend dotyczących historii miasta nad Parsętą. Legenda przetrwała, ale związane z nią dzieło sztuki nie. I to właśnie dlatego Fundacja Historia Kołobrzegu postanowiła odtworzyć obraz. Inicjatywę poparł proboszcz Parafii Mariackiej - ks. dr Andrzej Pawłowski, a finansowanie zapewniło miasto. W projekt zaangażowała się Ilona Grędas-Wójtowicz, zastępca prezydenta miasta ds. społecznych, a patronat nad projektem objęła prezydent Anna Mieczkowska.

Działania związane z wykonaniem samego obrazu prowadził Robert Dziemba, prezes Fundacji Historia Kołobrzegu, odpowiadając za kwestie ikonograficzne. Namalowania dzieła podjął się Dariusz "Dariuss" Kaleta, znany kołobrzeski artysta i kierownik Galerii Sztuki Współczesnej im. Adeli i Jerzego Ściesińskich. Jak mówi, prace trwały 1,5 miesiąca i były dość skomplikowane, dlatego, że nie była znana kolorystyka oryginalnego dzieła, co więcej, na jedynej znanej ilustracji obraz był w słabej kondycji technicznej. Prace jednak udało się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. Dziś obraz został przekazany do bazyliki. Będzie prezentowany na zachodniej ścianie wewnętrznej nawy południowej (przy wieży).

Informacja: MiastoKołobrzeg.pl

 


Drukuj