Image

 

 

 

Druga sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

Akty wandalizmu na Placu Pokoleń. Stanowcza reakcja Gminy Dygowo

Zaproszenie na Dzień Dziecka

 • 50 lat Gminy Dygowo w obecnych granicach administracyjnych

  Obecne granice administracyjne gmina Dygowo otrzymała w 1973 roku. Przez wiele lat po wojnie ówczesna władza eksperymentowała z administracją miast i wsi  próbującej wprowadzić w Polsce wzorce radzieckie, które zakończyły się porażką. Od 1945 roku na obecnym obszarze gminy funkcjonowały w oparciu o normy prawne z 1933 roku oraz zmian z lat 1944-1945 ,Gmina Dygowo i Gmina Wrzosowo.  W 1954 roku w miejsce zlikwidowanego już wcześniej samorządu gminny oraz  gmin utworzone zostały mniejsze jednostki - gromady: Czernin (1954-1959), Dygowo (1954-1972),  Wrzosowo (1954-1971) i Rusowo (1954-1957) ,w skład której weszły na krótko miejscowości Gąskowo i Połomino. Po  19 latach podziału  kraju na gromady ,1 stycznia 1973 na mocy uchwały Sejmu z 29 listopada 1972 roku ,powołano  w  powiecie kołobrzeskim Gminę Dygowo ,w skład której weszły sołectwa: Bardy, Czernin, Dębogard, Dygowo, Gąskowo, Jazy, Łykowo, Miechęcino, Piotrowice, Połomino, Skoczów, Stojkowo, Stramiczka, Świelubie i Wrzosowo.

  W tym miejscu warto kilka słów poświęcić organizacji administracji gminnej od stycznia 1973 roku. W nowym ustroju gminnym organem uchwałodawczym była Gminna Rada Narodowa, której przewodniczącym mianowano zwyczajowo pierwszego sekretarz gminnego komitetu PZPR. Przewodniczący GRN, jego zastępcy i szefowie komisji tworzyli prezydium gminnej rady narodowej. GRN obradowała na sesjach, na których podejmowała uchwały, które realizował naczelnik gminy będący organem wykonawczym przypominającym dawnego wójta.  Naczelnik gminy do realizacji  zadań otrzymał nowo powołany organ administracji - urząd gminy. Naczelnik gminy był powoływany i odwoływany przez wojewodę.

  Urząd  Gminy  Dygowo rozpoczął pracę 1 stycznia 1973  roku. Pierwszym Naczelnikiem Urzędu Gminy Dygowo został mianowany Szczepan Dec sekretarzem Biura Urzędu Gminy została Krystyna Seta, obowiązki kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przejęła Anna Dec ,a kierownikiem Gminnej Służby Rolnej został Kazimierz Jaster. W biurze urzędu zatrudnionych zostało 10 pracowników.

  3 stycznia 1973 roku odbyła się pierwsza sesja Gminnej Rady Narodowej w Dygowie w skład której wchodzili jeszcze radni wybrani w 1969 roku, Przewodniczącym GRN został Mieczysław Cisak , zastępcą Antoni Wygaś, którzy wraz z czterema członkami będącymi przewodniczącymi komisji ,stanowili Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Skład GRN stanowiło oprócz prezydium 29 radnych. Właściwe wybory do gminnych rad narodowych przeprowadzono po raz pierwszy w dniu 9 grudnia 1973 roku. 21 grudnia  1973 roku odbyła się sesja inaugurująca obrady Gminnej Rady Narodowej  w skład której weszło 44 radnych. Prezydium  rady stanowili: Bernard Kulis –przewodniczący, Mieczysław Cisak- zastępca, Jan Olbryś –zastępca oraz przewodniczący stałym komisjom GRN: Wacław Demiański, Andrzej Pawłow, Karol Karnafel i Walenty Baran.

   Gminnej Radzie Narodowej podlegały wszelkie instytucje gospodarcze i państwowe na terenie gminy , takie jak np. Gminna Spółdzielnia  Samopomoc Chłopska i posterunki Milicji Obywatelskiej

  Taki był początek Gminy Dygowo w obecnych granicach administracyjnych. Reorganizacje administracyjne w latach osiemdziesiątych i czas transformacji ustrojowej po 1989 roku nie wpłynęły na zmiany obszaru terytorialnego gminy Dygowo.

  Opracowano na podstawie :
  HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE DYGOWO 1945-2013 ,autor Leszek Zugaj

  Kronika Gminy Dygowo 1973-1976

   

   

 • Gmina Dygowo 2022 w obiektywie

  To już piąta osłona kronikarskiego podsumowania wydarzeń , które miały miejsce w gminie Dygowo lub poza jej terenem , ale dotyczyły ich mieszkańców. Blisko  trzysta dokumentów fotograficznych i wideo ,które zostały publikowane na portalu GminaDygowo.pl i kanale YouTube zostały zebrane w filmie „Gmina Dygowo 2022 w obiektywie”. Zapraszam do obejrzenia skrótu z wydarzeń, które były Historią z Tej Ziemi w 2022 roku.

 • Historia parafii Dygowo. Kopia jasnogórskiego obrazu w Dygowie (1990)

  Kopia jasnogórskiej ikony Matki Bożej Częstochowskiej pielgrzymuje po wszystkich polskich parafiach od 1957 roku. Z inicjatywy prymasa Stefana Wyszyńskiego  została wykonana kopia obrazu, następnie poświęcona  przez papieża Piusa XII, a 26 sierpnia 1957 roku, na Jasnej Górze nastąpił symboliczny obrzęd zetknięcia oryginalnego obrazu z poświęconą kopią. 29 sierpnia obraz rozpoczął I etap nawiedzenia wszystkich parafii w Polsce, który trwał do 12.10.1980 roku.

  4 maja 1985 roku rozpoczął się II etap pielgrzymowania obrazu do  parafii w Polsce i trwa do dziś. W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej  obraz gościł od 8.10.1989 roku do  9.10. 1990 roku. Obraz dotarł do Dygowa 31 sierpnia 1990 roku. Jak wyglądały przygotowania do uroczystości oraz ich przebieg wiemy z relacji Piotra Ryćko ,która była zamieszczona w pierwszym numerze gminnej gazety Ściernisko.

  Wizyta jasnogórskiego obrazu

  W piątek, 24 sierpnia br. w naszej parafii rozpoczęliśmy Misje św. prowadzone przez Ojców Franciszkanów - ks. Andrzeja i ks. Tomasza - przygotowujące nas na przybycie do naszej parafii  do wszystkich i do każdego z osobna, Matki Najświętszej w kopii cudownego obrazu z Jasnej Góry. Po tygodniowym okresie duchowego i wizualnego przygotowania do Nawiedzenia, dokładnie o godz.17 31 sierpnia br. jako mieszkańcy parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Dygowie z wielką radością przywitaliśmy  Matkę Bożą. Następnie pod przewodnictwem ks. Biskupa Tadeusza Werno odprawiono uroczystą mszę św., w której uczestniczyli księża z dekanatu kołobrzeskiego oraz zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło wcześniejszych proboszczy naszej parafii:  ks. Henryka Świerkowskiego, ks. Ludwika Chamskiego, ks. Stanisława Wojnara[1].

  Podczas mszy oficjalnego powitania dokonali: proboszcz parafii ks. Edward Skwira oraz „ojciec gminy” wójt Stefan Lange. Przez całą noc przy ołtarzu z Matką Boską trwało czuwanie Parafian z poszczególnych miejscowości. Na szczególną uwagę  zasłużył program artystyczny wykonany przez młodzież, a przygotowany przy bardzo wydatnej pomocy kleryków: Sławka i Krzysztofa, goszczących w naszej parafii. Końcowym akcentem nawiedzenia była uroczysta msza św. ,podczas której parafianie ze wzruszeniem oddali się Matce Bożej w opiekę. O godzinie 16.30 wszyscy z bólem serca żegnaliśmy Matkę Bożą ,która opuszczając nas udała się do parafii Ustronie Morskie.

  Autor: Pyciek (Piotr Ryćko)

  Ściernisko nr 1 ,15 września 1990 r.

  Fotografia z archiwum Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Gminy Dygowo

  [1] Proboszczowie parafii Dygowo:

  1. ks. Henryk Świerkowski (1945-1949)

  2. ks. Kazimierz Antosz (1949-1955)

  3. ks. Marian Grabianka (1955-1959)

  4. ks. Ludwik Chamski (1959-1985)

  5. ks. Stanisław Wojnar (1985-1988)

  6. ks. Jan Nowak (1988-1989)

  7. ks. Edward Skwira (1989-1998)

  8. ks. Ireneusz Żejmo (1998-2009)

  9. ks. Piotr Niedźwiadek od 2009