Image

 

 

 

 

 

Wypalał odpady ,bo nie mieściły się pojemniku

Wojciech Galek sołtysem Dygowa po raz trzeci

 • 35. sesja Rady Gminy Dygowo. Powołano instytucję kultury

  W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyła się 35. Sesja Rady Gminy Dygowo.  Gościem rady był administrator parafii Wrzosowo i proboszcz parafii Mierzyn ks. Grzegorz Jagodziński, który przed rozpoczęciem obrad  przedstawił sytuację związaną  z reorganizacją parafii Wrzosowo i Mierzyn w ramach jednej struktury oraz wyraził przekonanie o wzajemnej współpracy z radą w przyszłości.

  Wśród podjętych przez radnych uchwał na uwagę zasługuje dokument powołujący  samorządową instytucję kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury  i Biblioteka w Dygowie. Komórka podlegająca Gminie Dygowo będzie miał swoją siedzibę w nowym budynku GOK przy ulicy Kolejowej w Dygowie. Więcej w materiale wideo 54:30 min oraz w uchwale i statucie.

  Podczas obrad podjęto  uchwały w sprawach:

  · zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2022 rok,

  ·emisji obligacji,

  · określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  · określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo

  · nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,

  · wydzierżawienia nieruchomości,

  · wydzierżawienia nieruchomości,

  · wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wrzosowo,

  · zwrotu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

  · utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury  i Biblioteka w Dygowie.