35. sesja Rady Gminy Dygowo. Powołano instytucję kultury

35. sesja Rady Gminy Dygowo. Powołano instytucję kultury

W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyła się 35. Sesja Rady Gminy Dygowo.  Gościem rady był administrator parafii Wrzosowo i proboszcz parafii Mierzyn ks. Grzegorz Jagodziński, który przed rozpoczęciem obrad  przedstawił sytuację związaną  z reorganizacją parafii Wrzosowo i Mierzyn w ramach jednej struktury oraz wyraził przekonanie o wzajemnej współpracy z radą w przyszłości.

Wśród podjętych przez radnych uchwał na uwagę zasługuje dokument powołujący  samorządową instytucję kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury  i Biblioteka w Dygowie. Komórka podlegająca Gminie Dygowo będzie miał swoją siedzibę w nowym budynku GOK przy ulicy Kolejowej w Dygowie. Więcej w materiale wideo 54:30 min oraz w uchwale i statucie.

Podczas obrad podjęto  uchwały w sprawach:

· zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2022 rok,

·emisji obligacji,

· określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

· określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo

· nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,

· wydzierżawienia nieruchomości,

· wydzierżawienia nieruchomości,

· wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wrzosowo,

· zwrotu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

· utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury  i Biblioteka w Dygowie.

 


Drukuj