Rodzina 500 plus - w gminie Dygowo na spokojnie

Piątek, 1 kwietnia 2016 roku był w całej Polsce pierwszym dniem składania wniosków do programu Rodzina 500 plus. W gminie Dygowo kolejek nie było. Wnioski można było składać w siedzibie Gminnego Zespołu Opieki Społecznej , w szkołach-Czerninie , Dygowie i Wrzosowie oraz przez internet. Na zakończenie pierwszego dnia przyjmowania wniosków bilans nie był imponujący. Pracownicy GOPS-u przyjęli 32 wnioski, droga elektroniczną wpłynęło 13 wniosków, natomiast w szkołach nie przyjęto żadnego dokumentu. Od wczoraj możliwe jest także składanie wniosków w świetlicach wiejskich ,począwszy od Gąskowa. Przypomnijmy, że świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice lub opiekunowie otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto. 500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.