Informacja GOPS Dygowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie przypomina, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2016 roku
Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się, na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
 Formularze wniosków i oświadczeń niezbędnych do przyznania świadczeń można pobrać i złożyć w
pok. 5 w Urzędzie Gminy w Dygowie, w godz. od 7:00 do 15:00.