Projekt GOPS Dygowo - „Wesoło, kolorowo, bezpiecznie”

Projekt „Wesoło, kolorowo, bezpiecznie” – zajęcia i wyjazdy integracyjno-terapeutyczne dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością to projekt socjalny ,który ma na celu podniesienie systemu wartości uczestników, w tym osób niepełnosprawnych, wzmocnienie czynnika kształtującego uczucia, poglądy, postawy w środowisku lokalnym, zapewnienie bezpiecznego wypoczynku letniego, szerzenie profilaktyki przeciwalkoholowej. Projekt ten skierowany jest do dzieci  posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Celem głównym projektu jest wzbudzenie  poczucia przynależności do środowiska, pozbycie się poczucia odmienności, a także odciążenie rodziców w ich codziennym zmaganiu się z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem oraz zapewnienie dzieciom bezpiecznego i urozmaiconego wypoczynku letniego. Ma również charakter profilaktyki przeciwalkoholowej.
REALIZATORZY PROJEKTU:
ORGANIZATOR PROJEKTU: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie.
REALIZATORZY PROJEKTU: pracownicy GOPS w Dygowie, Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w Dygowie.
WSPÓŁORGANIZATORZY REALIZACJI PROJEKTU: psycholog,  terapeuta zajęciowy
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:
„Wesoło, kolorowo, bezpiecznie”,który podzielony będzie na  wyjazdy i spotkania integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców w dniach 01.08.2016r. do 05.08.2016r.
  I dzień 01.08.2016r.spotkanie  w formie wykładu z psychologiem  rodziców/ opiekunów/ uczestników na temat budowania pozytywnych i poprawnych relacji w rodzinie, wsparcie w zakresie rozładowania napięcia emocjonalnego i lęku poprzez przekazanie wiedzy o sposobach prowadzenia rozmowy z osobą niepełnosprawną. Uczestnicy będą mieli również okazję do poznania swoich rówieśników. Na spotkaniu przewiduje się również wspólne zajęcia terapeutyczne dla dzieci.
Miejsce spotkania: Dygowo Świetlica Wiejska od 9.15 do ok. 12.30
      II dzień 02.08.2016r.  uczestnicy projektu rozpoczną zwiedzaniem Oceanarium w Kołobrzegu. Dzieci będą miały okazję zobaczyć szeroką gamę słodkowodnych i słonowodnych tropikalnych gatunków ryb (rekiny, płaszczki, mureny, skrzydlice, nadymki), koralowców, ukwiałów, a wszystko
w zachwycającej scenerii środowiska wodnego.
Po zakończonej wizycie w oceanarium grupa uczestników projektu uda się do Manufaktury Słodyczy Karmelowo w Kołobrzegu, gdzie będzie mogła zapoznać się z procesem ręcznego wytwarzania cukierków i lizaków. Dzieci będą mogły wziąć udział w pokazie produkcji cukierków oraz własnoręcznie wykonać swoje lizaki.
Przewidywany czas rozpoczęcia atrakcji – godz. 10.00, natomiast przewidywany czas zakończenia i powrotu do domu – godz. 13.00.
  III dzień 03.08.2016r.wyjazd do Kołobrzegu. Tym razem dzieci będą miały okazję płynąć statkiem po morzu. Po zakończonym rejsie uczestnicy projektu zostaną zaproszeni do Mc Donald's, gdzie otrzymają poczęstunek. Po zakończonych atrakcjach uczestnicy wrócą do domu.
Przewidywany czas rozpoczęcia atrakcji – godz. 10.00, natomiast przewidywany czas zakończenia i powrotu do domu – godz. 13.00.
  IV dzień 04.08.2016r. uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić stadninę koni w Budzistowie, skorzystać z zajęć hipoterapii. Podczas tego spotkania przewiduje się zorganizowanie wspólnego ogniska zakończonego pieczeniem kiełbasek.
Po zakończonej wspólnie zabawie uczestnicy udają się do autobusu w celu powrotu do domu.
Przewidywany czas rozpoczęcia zwiedzania stadniny koni  – 11.00., natomiast przewidywany czas powrotu do domu godz. 14.00.
  V dzień 05.08.2016r.   piknik integracyjny kończący projekt „Wesoło, kolorowo, bezpiecznie”. Spotkanie to odbędzie się w Dygowie na prywatnej posesji, jednak dokładny adres ww. miejsca zostanie podany w trakcie realizacji projektu. Dzieci i ich rodzice, opiekunowie będą mieli okazję wziąć udział w zorganizowanych grach i zabawach. Przewiduje się również konkursy z nagrodami. Podczas tego spotkania przewiduje się zorganizowanie wspólnego ogniska zakończonego pieczeniem kiełbasek. Po skończonym posiłku dzieciom zostaną wręczone dyplomy uczestnictwa w zorganizowanym przedsięwzięciu.
Po zakończonej wspólnie zabawie uczestnicy udają się do autobusu w celu powrotu do domu.
Przewidywany czas rozpoczęcia pikniku – 11.00., natomiast przewidywany czas powrotu do domu godz. 14.00.