Spotkanie zarządu klubu "Sercem Młodzi" z wójtem

Klub Seniora „Sercem Młodzi” podsumował działalność za rok 2017. Podczas spotkania wójt Grzegorz Starczyk  podziękował za udział w działalności organizacji.  Uhonorowano członków zarządu klubu za dotychczasową pracę ,następnie wybrano nowy zarząd. Przewodniczącym klubu  ponownie został Jerzy Król, wiceprzewodniczącą Grażyna Dziuba, skarbnikiem Teresa Minkiewicz,  a sekretarzem Mirosława Fijoł.