Od 1 lipca można składać wnioski online na świadczenie dobry start.

Od 1 lipca będzie można  składać wnioski online o przyznanie 300 zł jednorazowego wsparcia w ramach Programu „Dobry Start” dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Przyjmowanie wniosków o świadczenie w formie papierowej, czyli osobiście lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia. W Gminie Dygowo obsługę programu prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Według szacunków GOPSU- z programu może skorzystać łącznie około siedmiuset uczniów.
Przydatne informacje:
Wniosek online można złożyć  za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia.
Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne w w przedszkolu i w tzw. „zerówce”.

Źródło: strona Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej