580 uczniów z gminy Dygowo skorzysta z „300+”

W tym roku rodzice po raz pierwszy mogą skorzystać z rządowej pomocy przy zakupie wyprawek szkolnych. Zakupy można sfinansować kwotą 300 złotych z programu ,,Dobry start”. W gminie Dygowo na dzień 30 sierpnia  2018 r. wpłynęło do GOPS  418 wniosków na „300+” ,w tym w wersji papierowej – 171 i wersji elektronicznej – 247. Ośrodek wydał 417  informacji pozytywnych w sprawie przyznania świadczenia na 580 dzieci. Wydano tylko dwie decyzje odmowne na dwoje dzieci. Na ten moment szacowana kwota wypłat to  174.000 złotych. Koszt obsługi programu jest gwarantowany przez rozporządzenie rządowe  i wynosi 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, co daje łącznie w gminie 5.800 złotych. „300+” nie jest zależne od dochodów rodziców składających wnioski.
Równolegle GOPS w Dygowie obsługuje świadczenia wynikające z programu „500+” oraz wypłatę świadczeń rodzinnych, które uzależnione są od  kryterium dochodowego. Na dzień 19 sierpnia 2018 r. do ośrodka wpłynęło 114 wniosków  na zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego.