Wybory zarządu klubu seniora „Sercem Młodzi”

Wybory zarządu klubu seniora „Sercem Młodzi”

W Dygowie odbyło się spotkanie członków klubu seniora „Sercem Młodzi”, którego celem  było wybranie  nowego zarządu . Obecni na zebraniu wójt Grzegorz Starczyk oraz kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wioletta Dzwolak  ,podziękowali dotychczasowym członkom zarządu za pracę społeczną  i ogromny zapał jaki włożyli w działalność

klubu seniora. Przewodniczący klubu Jerzy Król wraz ze skarbnik Teresą Minkiewicz przedstawili  sprawozdanie z działalności klubu za rok 2018 r.  Członkowie do klubu seniora „Sercem Młodzi” większością głosów wybrali d na kolejną kadencję dotychczasowy zarząd w składzie: przewodniczący klubu Jerzy Król, zastępca  przewodniczącego Grażyna Dziuba, sekretarz  Mirosława Fijoł oraz skarbnik Teresa Minkiewicz.


Drukuj