Wybory zarządu klubu seniora „Sercem Młodzi”

Wybory zarządu klubu seniora „Sercem Młodzi”

2 grudnia w świetlicy wiejskiej w Dygowie członkowie klubu seniora „Sercem Młodzi” wybrali nowy zarząd. Wybrano jednogłośnie – po raz kolejny- dotychczasowy zarząd w składzie: przewodniczący Jerzy Król, zastępca Grażyna Dziuba, sekretarz Mirosława Fijoł oraz skarbnik Teresa Minkiewicz.

Na zebraniu obecny był wójt Grzegorz Starczyk oraz kierownik GOPSU-u Wioletta  Dzwolak.


Drukuj