Dodatek osłonowy. Wniosek do pobrania

Dodatek osłonowy. Wniosek do pobrania

Z dniem dzisiejszym (4 stycznia) wchodzi w życie  ustawa o dodatku osłonowym, która ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Realizację dodatku powierzono gminom.

Szczegóły w artykule czytaj.

Pobierz WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO


Drukuj