Mikołajki 2016 w Gminie Dygowo - ogłoszenie

Urząd Gminy Dygowo informuje, iż w poszczególnych świetlicach na terenie gminy, tj. w miejscowościach: Gąskowo, Bardy, Czernin, Dębogard, Pustary, Piotrowice, Jazy, Wrzosowo  odbywają się zapisy dzieci w wieku od 6 do 15 lat, które  chcą uczestniczyć w „Zabawie Mikołajkowej” w ramach grupy zorganizowanej. Uczestnicy zobowiązani są przedłożyć opiekunowi świetlicy deklarację rodzica lub opiekuna prawnego (zgodę na wyjazd na imprezę) – formularze do pobrania w świetlicach. Dzieci z miejscowości, w których nie ma świetlic mogą  zgłaszać się do opiekunów świetlic z miejscowości sąsiednich bądź najbliższych terytorialnie lub bezpośrednio do Sołtysa swojej wsi. Termin zapisów do dnia 30 listopada. Wszelkie pytania prosimy kierować do Urzędu Gminy Dygowo pod nr telefonu  94 354 91 65,  94 354 89 96.