Oświata w Gminie Dygowo w świetle rządowej reformy

Zgodnie z zapowiedzią wójt Grzegorz Starczyk spotkał się po raz  drugi z dyrektorami szkół gminnych, przedstawicielami związków zawodowych i przedstawicielem Rady Gminy  w sprawie zmian  wynikających z rządowej reformy oświatowej. Spotkanie odbyło się  po zakończeniu Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego w Międzyzdrojach ,w którym uczestniczył wójt. Na kongresie między innymi przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawił założenia projektów ustaw: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Dzisiejszą debatę na temat gminnej oświaty można podsumować tym ,że funkcjonować będą trzy szkoły ośmioklasowe : Szkoła Podstawowa w Czerninie oraz Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Dygowie i Wrzosowie. W tym miejscu zaznaczyć trzeba ,że od września roku szkolnego 2017/2018 przedszkola będą czynne także w czasie ferii i wakacji. Podział terytorialny uczęszczania uczniów do poszczególnych szkół pozostaje bez zmian. Wszystkie ustalenia dotyczące podziału uczniów analizowane były pod kątem demograficznym do 12 lat wstecz czyli dzieci od rocznika 2004. Gmina  jako samorząd do końca lutego 2017 roku ma przedstawić projekty uchwał określających zasięg poszczególnych szkół w Kuratorium Oświaty ,celem zaopiniowania.