Wyniki egzaminów gimnazjalnych w powiecie

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w powiecie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017 zostały opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 16 czerwca. Jak wypadła gmina Dygowo na tle innych gmin powiatu kołobrzeskiego mogą Państwo ocenić w zestawieniu tabelarycznym poniżej. Przypomnę ,że średnie procentowe ogólnopolskie z poszczególnych przedmiotów przedstawiają się następująco: 69 - język polski , 47 - matematyka , 59 - historia i wiedza o społeczeństwie , 52 - przedmioty przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka i geografia) ,67 - angielski na poziomie podstawowym 49 – angielski rozszerzony.