Image

 

 

rozpocznie ceremoniał dożynkowy. Godność starościny i starosty tegorocznych dożynek sprawować będą:  Pani Małgorzata Błaszczyk i Pan Andrzej Rytwiński z Dygowa.
Pani Małgorzata Błaszczyk gospodarstwo rolne prowadzi z mężem od 30 lat. Do pracy na roli podchodzi z zamiłowaniem, mówi, że kocha tę pracę. Areał upraw wynosi obecnie 60 ha. Uprawy rolnicze obejmują przede wszystkim zboża i  rzepak. Mąż, dwie córki,  dwóch synów i troje wnucząt. Jest szczęśliwą mamą i babcią.
Pan Andrzej Rytwiński gospodarstwo rolno-pszczelarskie prowadzi od 18-tego roku życia. Gospodarstwo obecnie zajmuje się głównie produkcją miodu, pyłku, naturalnych świec woskowych. Wśród upraw dominują głównie rośliny będące bogatym źródłem nektaru, tj. facelia i nostrzyk.  Od kilku lat gospodarstwo świadczy również usługi edukacyjne, z których korzystają grupy szkolne i wycieczki turystyczne. Podczas prelekcji można dowiedzieć się o historii pszczelarstwa, poznać proces produkcji miodu oraz gatunki miodów i ich właściwości lecznicze. Gospodarstwo należy do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. W najbliższej przyszłości Pan Andrzej planuje stworzyć ścieżkę edukacyjną. Obecnie żona i dwójka dzieci.
Kto chciałby przypomnieć sobie jak wyglądały dożynki w ubiegłym roku proszę kliknąć tutaj.


Budynek Użyteczności Publicznej w Dygowie

Samorządowa instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dygowie rozpoczęła działalność 01.01.2023 r.

Dyrektor GOKiB w Dygowie -Katarzyna Iwanejko

27.02.2023 r. otwarte zostały 3 oddziały przedszkolne

04.03.2023 r. uroczyste otwarcie GOKiB w Dygowie

20.03.2023 r. otwarta została restauracja

30.05.2023 r. otwarta została siłownia

STRONA GOKiB w Dygowie