Starościna i Starosta Gminnych Dożynek 2018 w Dygowie

W sobotę 8 września odbędą się w Dygowie Gminne Dożynki 2018. W gminie Dygowo zaszczyt wystawienia starostów bierze na siebie sołectwo , które w poprzednich dożynkach wygrało konkurs wieńca dożynkowego. W ubiegłym roku najładniejszy wieniec wystawiło sołectwo Dygowo, także to ich reprezentacja w sobotę  będzie szła na czele korowodu i rozpocznie ceremoniał dożynkowy. Godność starościny i starosty tegorocznych dożynek sprawować będą:  Pani Małgorzata Błaszczyk i Pan Andrzej Rytwiński z Dygowa.
Pani Małgorzata Błaszczyk gospodarstwo rolne prowadzi z mężem od 30 lat. Do pracy na roli podchodzi z zamiłowaniem, mówi, że kocha tę pracę. Areał upraw wynosi obecnie 60 ha. Uprawy rolnicze obejmują przede wszystkim zboża i  rzepak. Mąż, dwie córki,  dwóch synów i troje wnucząt. Jest szczęśliwą mamą i babcią.
Pan Andrzej Rytwiński gospodarstwo rolno-pszczelarskie prowadzi od 18-tego roku życia. Gospodarstwo obecnie zajmuje się głównie produkcją miodu, pyłku, naturalnych świec woskowych. Wśród upraw dominują głównie rośliny będące bogatym źródłem nektaru, tj. facelia i nostrzyk.  Od kilku lat gospodarstwo świadczy również usługi edukacyjne, z których korzystają grupy szkolne i wycieczki turystyczne. Podczas prelekcji można dowiedzieć się o historii pszczelarstwa, poznać proces produkcji miodu oraz gatunki miodów i ich właściwości lecznicze. Gospodarstwo należy do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. W najbliższej przyszłości Pan Andrzej planuje stworzyć ścieżkę edukacyjną. Obecnie żona i dwójka dzieci.
Kto chciałby przypomnieć sobie jak wyglądały dożynki w ubiegłym roku proszę kliknąć tutaj.