230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody w Dygowie

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody w Dygowie

Na Placu Wolności w Dygowie odbyły się obchody rocznicowe uchwalenia Konstytucji  3 Maja 1791 roku. O godzinie dwunastej wciągnięto na masz flagę państwową i odśpiewano dwie zwrotki hymnu. Delegacje złożyły kwiaty przy pomniku  Pierwszych Osadników Ziemi Dygowskiej.: Wójt Gminy Dygowo- Grzegorz Starczyk, Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Leszczyński , ks. Tomasz Ewertowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Kołobrzeg- Artur Wasiewski i Radny Powiatu Kołobrzeg Robert Jaruzel. Poczty sztandarowe wystawiły jednostki OSP Czernin, Dygowo i Wrzosowo.

Mszę Św. w intencji Ojczyzny odprawił ks. Tomasz Ewertowski.


Drukuj