Image

 

 

W dniu dzisiejszym  odbył się konkurs na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie. O stanowisko ubiegały się dwie nauczycielki z wieloletnim stażem: Ewa Baran ze SP nr 6 w Kołobrzegu oraz Agata Graf ze SP we Wrzosowie. Komisja składająca się z jedenastu członków (przedstawiciele: organu prowadzącego szkołę ,organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej , rady rodziców i organizacji związkowych) przeprowadziła rozmowy z kandydatkami dotyczące ich koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły. Koncepcje poddano ocenie merytorycznej. Następnie przeprowadzono tajne głosowanie. Na stanowisko dyrektora szkoły we Wrzosowie wybrano panią Ewę Baran, która przejmie obowiązki z dniem 1 września br..

Po zakończonym konkursie Wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk złożył gratulacje nowo wybranej dyrektor szkoły we Wrzosowie.

Budynek Użyteczności Publicznej w Dygowie

Samorządowa instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dygowie rozpoczęła działalność 01.01.2023 r.

Dyrektor GOKiB w Dygowie -Katarzyna Iwanejko

27.02.2023 r. otwarte zostały 3 oddziały przedszkolne

04.03.2023 r. uroczyste otwarcie GOKiB w Dygowie

20.03.2023 r. otwarta została restauracja

30.05.2023 r. otwarta została siłownia

STRONA GOKiB w Dygowie