Dofinansowanie na sprzęt komputerowy

Dofinansowanie na sprzęt komputerowy

Ruszył projekt  pn. Granty PPGR, mający na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu).

Grant skierowany jest  do gmin popegeerowskich. Dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.

 A by móc skorzystać z grantu należy złożyć oświadczenie wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych.  W przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły na terenie naszej gminy do sekretariatu szkoły, pozostałe do Urzędu Gminy w Dygowie w terminie do 20 października 2021 r.

Osoba do kontaktu w sprawie programu w Urzędzie Gminy Dygowo:

Katarzyna Iwanejko tel.  94 354 91 65,  94 358 41 94

Do pobrania:

1 files/GRANTY_Zal_8_-_Oswiadczenie_dla_opiekuna-3.doc

2 files/GRANTY_Zgoda_na_przetwarzanie_danych_do_zacznika_nr_8_docx

3 files/GRANTY_Zgoda_na_przetwarzanie_danych_do_zacznika_nr_9_docx

4 files/GRANTY_Zal_9_-_Oswiadczenie_dla_ucznia-1.doc

 


Drukuj